MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

  • In 2018 is de Visie op Mobiliteit vastgesteld. Dit vormt een uitwerking op het deelgebied Mobiliteit van de overkoepelende visie Purmerend 2040 (Startnotitie Ruimte voor Purmerend) en is een reactie op de Purmerendse woningbouwbehoefte richting 2040. Hierin is uitgesproken dat richting 2040 de binnenstad van Purmerend op termijn autoluw zal zijn, waar doorgaand verkeer naar de A7 geweerd wordt en waar de auto’s aan de randen kunnen parkeren. Dit met het doel om de verblijfskwaliteit van de binnenstad te vergroten.
  • Als uitwerking van de Visie op Mobiliteit is in 2018 gestart met het Verkeersplan Purmerend 2040. Hiertoe zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de huidige en toekomstige parkeersituatie in de binnenstad na realisatie woningbouw. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw parkeerbeleid. Verder zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie in de binnenstad en de rest van de stad.
  • In 2018 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende varianten op de Rijksweg A7 in het kader van de Corridor Amsterdam Hoorn (CAH). Er is voor Purmerend onderzocht wat de beste oplossing is om in de toekomst de doorstroming te waarborgen. Daarbij is onderzocht op de inpassing van het landschap en de impact op de doorstroming.
  • In 2018 is gewerkt aan een nieuw Vervoerplan 2019 voor Waterland (busvervoer). De overstap vanuit Amsterdam Noord naar Purmerend en Edam-Volendam is in het nieuwe ontwerp verbeterd.
  • In 2018 zijn de fietspaden langs de Waterlandlaan verbeterd met nieuw asfalt.
  • Er is gewerkt aan een nieuwe Hoornseburg. Zo is het beweegbare deel van de brug vervangen, maar ook de besturingsinstallatie en de mechanische aandrijving zijn vernieuwd. Verder is er betonschade gerepareerd, nieuw leuningwerk geplaatst en het brugdek versterkt. Ook zijn de aansluitende wegen opnieuw geasfalteerd. Het project is volgens planning en binnen het budget verlopen. Verder is het dek “vrij-indeelbaar” gemaakt zodat het eventueel verkeerskundig kan worden aangepast als de verkeerstromen veranderen door de ontwikkeling op de PostNL locatie en de Wagenweg.